Хто на сайті

На даний момент 6 гостей на сайті

Лічильник відвідувань

Flag Counter

Банер
"Реалізація у регіонах завдань Президента України щодо зміцнення міжнаціональної злагоди та порозуміння, задоволення культурних та освітніх потреб національних меншин"
Понеділок, 04 листопада 2013 10:05
Оскільки конфлікти, які виникають на ґрунті національної чи релігійної нетерпимості є найбільш руйнівними, масштабними та небезпечними, державна політика має бути направлена на упередження будь-яких проявів ксенофобії та її складових: українофобії, русофобії, ісламофобії, антисемітизму тощо. Дотримання принципів терпимості до чужого способу життя, звичаїв, вірувань є умовою стабільності та єдності громади. 
Україна в етнічному та релігійному вимірі не є гомогенним суспільством, а тому має враховувати особливі соціокультурні потреби окремих груп своїх громадян.
Так, вітаючи учасників міжнародної конференції з обговорення проблематики антисемітизму, що проходила у жовтні 2013 року у Києві, Президент України В.Ф.Янукович ще раз підкреслив важливість боротьби з антисемітизмом та його проявами з метою становлення більш безпечного та толерантного суспільства. Глава держави запевнив, що буде підтримувати всі починання, спрямовані на міжетнічне і міжконфесійне порозуміння, упередження проявів нетерпимості на національному ґрунті.
З метою удосконалення нормативної бази України у сфері захисту прав представників національних меншин продовжується робота над проектом Закону України "Про Концепцію державної етнонаціональної політики України”, яка має стати підґрунтям для подальшого комплексного вдосконалення законодавства у сфері міжнаціональних відносин.
Крім того, відповідним Комітетом Верховної Ради України готується до другого читання законопроект "Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою", покликаний закласти підвалини механізму відновлення прав кримських татар та інших осіб, депортованих свого часу за національною ознакою.
На шляху до реалізації євроінтеграційної перспективи держави, на виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, з метою створення засад для покращення соціально-економічного становища ромської етнічної групи шляхом забезпечення рівних прав і можливостей, рівного доступу до системи соціальних послуг та участі у всіх сферах суспільного життя в країні, Главою держави була схвалена Стратегія захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року (Указ Президента України від 8 квітня 2013 року № 201). Зазначений акт Глави держави передбачає розробку Урядом відповідного плану заходів щодо її виконання.
11 вересня 2013 року Кабінет Міністрів України розпорядженням № 701-р затвердив "План заходів щодо реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року", який покликаний забезпечити комплексний підхід в процесі практичного вирішення проблем ромів у сферах правового, соціального захисту та зайнятості, освіти, охорони здоров’я, забезпечення житлом, культури та інформаційної підтримки, сприяти всебічній інтеграції ромів в українське суспільство та адаптації.
Міністерство культури України, як спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади, зокрема у сфері міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин, надає всебічне сприяння заходам, спрямованим на задоволення культурних, мовних, освітніх та інформаційних потреб національних меншин України. З цією метою у Державному бюджеті України передбачаються спеціальні видатки.
У 2013 році реалізація заходів із збереження та розвитку культур національних меншин здійснюється в рамках бюджетної програми 1801260 "Заходи з відтворення культури національних меншин, заходи Української Всесвітньої Координаційної Ради, заходи з реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, заходи щодо встановлення культурних зв’язків закордонних українців з українською діаспорою". Обсяги бюджетних призначень за цією бюджетною програмою склали  3375,0 тис. грн., з яких на заходи з відтворення культури національних меншин передбачено             300.0 тис. грн.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 № 1049 прийняття рішення щодо надання фінансової підтримки проектам (програмам, заходам), розробленим всеукраїнськими громадськими організаціями та творчими спілками, здійснюється за результатами конкурсного відбору.
Так, рішенням конкурсної комісії Мінкультури України № 1 від 23 серпня 2013 року переможцями зазначеного конкурсу на III та IV квартали 2013 року з відповідним фінансуванням визначено, зокрема, такі пропозиції:
- Асоціація німців України - видання газети Deutsche Zentrale Zeitung за напрямом "Реалізація Європейської хартії регіональних мов або мов меншин" з обсягом фінансування 22.0 тис. грн.;
- Всеукраїнська громадська організація «Всеукраїнське суспільне об’єднання «Георгія» - історико-культурне видання «Журнал «Сакартвело» за напрямом "Реалізація Європейської хартії регіональних мов або мов меншин" з обсягом фінансування 30.0 тис. грн.;
IX Фестиваль Нового Грузинського Кіно за напрямом "Відтворення культури національних меншин" з обсягом фінансування 30.0 тис. грн.
- Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Соціальний вектор» - Всеукраїнська культурно-мистецька акція «Ми – одна родина» за напрямом "Реалізація Європейської хартії регіональних мов або мов меншин" з обсягом фінансування 60.0 тис. грн.
- Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Європейська інтеграція» - свято польської культури в Україні за напрямом "Реалізація Європейської хартії регіональних мов або мов меншин" з обсягом фінансування 48.0 тис. грн.
- Федерація грецьких товариств України - видання газети «Елліни України» за напрямом "Реалізація Європейської хартії регіональних мов або мов меншин" з обсягом фінансування 30.0 тис. грн.
- Демократична Спілка Угорців України - видання газети “K?rp?ti Igaz Sz?» за напрямом "Реалізація Європейської хартії регіональних мов або мов меншин" з обсягом фінансування 80.0 тис. грн.
 Ще одним з важливих напрямів державної політики щодо забезпечення прав національних меншин України є задоволення їх потреб у освітній сфері.
З метою забезпечення права на навчання мовою національних меншин та вивчення цих мов в Україні функціонує мережа дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів.
У 2012/2013 навчальному році у дошкільних навчальних закладах  виховання рідною мовою проводилося: російською у 1060 садочках (195374 дітей), угорською 73 закладах (4551 дитина),  румунською 58 (3167 дітей), молдовською 15 (1419 дітей), кримськотатарською1 (814 дітей).
Крім того, створені окремі групи в дошкільних навчальних закладах з навчанням англійською, польською, французькою, німецькою мовами навчання.
Загалом у дошкільних навчальних закладах України виховання здійснюється 10 мовами, зокрема 8 мовами національних меншин.
У системі загальної середньої освіти у 2012/2013 навчальному році функціонувало 1256 закладів з російською мовою навчання (або вивчення), де цією мовою навчалось  694331 школярів, 82 заклади з румунською мовою навчання (18094 осіб), угорською66 (15140 осіб), кримськотатарською15 (5406 осіб), молдовською6 (3288 осіб), польською5 (1470 осіб).
Загалом у загальноосвітніх навчальних закладах України навчання здійснюється 10 мовами, зокрема 8 мовами національних меншин; вивчається 31 мова, у тому числі 19 мов національних меншин.
В основній та старшій школі учні загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин складають державну підсумкову атестацію з рідної мови  і літератури за вибором.
Для представників національних меншин працює 366 культурно-освітніх центрів, у тому числі суботні та недільні школи, відвідування яких не обмежується віковим цензом. У центрах, суботніх та недільних школах вивчаються мови, література, історія, культура, традиції народів.
З 2009 року при Міністерстві освіти і науки України створено як дорадчо-консультативний орган громадську раду керівників освітніх програм всеукраїнських громадських об’єднань національних меншин України.
Впродовж  останніх двох років розроблено навчальні програми для 1-4, 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською та іншими мовами національних меншин; навчальні програми варіативної частини Типових навчальних планів (з польської мови та читання, ромської мови та читання, болгарської мови та читання, гагаузької мови та читання), а також розроблені програми та підготовлено навчальні комплекти з вірменської, новогрецької, словацької та чеської мов.
У 2011 та 2012 роках було проведено Всеукраїнські конкурси рукописів підручників, де вперше за роки незалежності нашої держави на конкурсній основі визначалися підручники-переможці для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин.
Видання підручників для загальноосвітніх навчальних закладів з  навчанням мовами національних меншин здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.
Протягом 2011-2013 років надруковано 257 назв підручників (понад  4,6 млн. примірників) угорською, румунською, молдовською, польською, кримськотатарською, російською мовами.
Крім того, з метою полегшення навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин  підготовлено і видано за кошти державного бюджету термінологічні  словники.
В Україні здійснюється підготовка вчителів для загальноосвітніх навчальних закладів та класів з українською, російською, молдовською, кримськотатарською, угорською, польською, румунською,  словацькою, болгарською мовами навчання; практикується запрошення учителів – викладачів мов з республік Болгарія, Естонія, Польща, Словаччина.
Задовольняючи освітні потреби національних меншин, держава забезпечує доступність, безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах; надання державних стипендій і пільг учням і студентам. При цьому особи, які належать до національних меншин, мають рівний із етнічною більшістю доступ до освіти всіх рівнів.
 
 

 

 

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше