Хто на сайті

На даний момент 109 гостей на сайті

Лічильник відвідувань

Flag Counter

Банер
Стаття 39. Порядок і строки зупинення виконавчого провадження
Рейтинг Користувача: / 0
НайгіршеНайкраще 
1. Державний виконавець виносить  вмотивовану  постанову  про 
зупинення виконавчого провадження з підстав, передбачених статтями
37  і  38  цього  Закону,  яка  затверджується   начальником   або
заступником  начальника  відділу,  якому підпорядкований державний
виконавець.  Постанову  про  зупинення  виконавчого  провадження з
підстав, передбачених пунктами 1-17 частини першої статті 37 цього
Закону,   державний  виконавець  виносить  не  пізніше  наступного
робочого  дня,  коли  йому  стало  відомо  про такі обставини, а з
підстави,  передбаченої  пунктом 18 частини першої статті 37 цього
Закону,  - у день надіслання виконавчого документа до центрального
органу  виконавчої  влади,  що  реалізує державну політику у сфері
казначейського  обслуговування  бюджетних  коштів. Копія постанови
надсилається сторонам у триденний строк.
{  Частина перша статті 39 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 583-VII ( 583-18 ) від 19.09.2013 }

     2. Виконавче    провадження    зупиняється    у     випадках, 
передбачених:

     пунктами 1  і  2 частини першої статті 37 цього Закону,  - до 
визначення  правонаступників  боржника  або  призначення   опікуна
недієздатному боржникові;

     пунктами 3,  4,  6-10  і 12-14 частини першої статті 37 цього 
Закону,  пунктами 2-5 частини першої статті 38 цього Закону,  - до
закінчення строку дії зазначених обставин;

     пунктом  5  частини  першої статті 37 цього Закону, пунктом 1 
частини  першої  статті  38 цього Закону, - до розгляду питання по
суті;  {  Абзац  четвертий  частини  другої  статті 39 із змінами,
внесеними   згідно   із   Законом  N  1697-VII  (  1697-18  )  від
14.10.2014 }

     пунктом 15 статті 37 цього Закону, - до закінчення строку дії 
процедури      погашення       заборгованості       підприємствами
паливно-енергетичного комплексу,  визначеного Законом України "Про
заходи,  спрямовані   на   забезпечення   сталого   функціонування
підприємств паливно-енергетичного комплексу" ( 2711-15 );

     пунктом  17  статті  37  цього  Закону, - на строк три роки з 
моменту    завершення   приватизації   вугледобувних   підприємств
відповідно   до   Закону  України  "Про  особливості  приватизації
вугледобувних  підприємств" ( 4650-17 ); { Частину другу статті 39
доповнено  абзацом  шостим згідно із Законом N 4650-VI ( 4650-17 )
від 12.04.2012 }

     пунктом  18  частини  першої  статті  37  цього  Закону, - до 
надходження повідомлення від центрального органу виконавчої влади,
що    реалізує    державну   політику   у   сфері   казначейського
обслуговування  бюджетних  коштів,  про  перерахування  коштів  на
відповідний   рахунок   органу  державної  виконавчої  служби  або
стягувачу.  {  Частину  другу  статті  39 доповнено абзацом сьомим
згідно із Законом N 583-VII ( 583-18 ) від 19.09.2013 }

     3. Постанова  про зупинення виконавчого провадження може бути 
оскаржена  у  десятиденний  строк  в  порядку,  встановленому  цим
Законом.  Строки  зупинення  виконавчого  провадження  можуть бути
скорочені судом.

     4. Протягом строку,  на який виконавче провадження  зупинено, 
виконавчі  дії  не  провадяться.  Накладений  державним виконавцем
арешт на майно боржника,  у тому числі  на  кошти  на  рахунках  і
вкладах  боржника  у  банках  та  інших  фінансових установах,  не
знімається.  У період зупинення виконавчого провадження  державний
виконавець  має право звертатися до суду в порядку,  встановленому
цим Законом,  а також вживати заходів щодо розшуку боржника  (його
майна) або перевірки його майнового стану.

     5. Після усунення обставин, які стали підставою для зупинення 
виконавчого провадження,  державний виконавець протягом трьох днів
з  моменту,  коли  йому  стало  про це відомо,  зобов'язаний своєю
постановою поновити виконавче провадження за  власною  ініціативою
або  за заявою стягувача.  Копії постанови надсилаються сторонам у
триденний строк.

     6. Якщо арештоване майно боржника  передано  для  реалізації, 
копії постанов про зупинення та поновлення виконавчого провадження
надсилаються підприємству,  установі,  організації, які здійснюють
таку реалізацію.

 

 

Заступник начальника Теплицького РУЮ-                             Є.П.Задорожний

Начальник ВДВС

 

 

10.02..2016р.

 

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше