Хто на сайті

На даний момент 75 гостей на сайті

Лічильник відвідувань

Flag Counter

Банер
Стаття 37. Обставини, що зумовлюють обов'язкове зупинення виконавчого провадження
Рейтинг Користувача: / 0
НайгіршеНайкраще 
     1. Виконавче провадження підлягає обов'язковому  зупиненню  у 
разі:

     1) смерті, оголошення померлим чи визнання безвісно відсутнім 
стягувача або  боржника,  або  припинення  юридичної  особи,  якщо
встановлені судом правовідносини допускають правонаступництво;

     2) визнання стягувача або боржника недієздатним; 

     3) проходження   боржником   строкової  військової  служби  у 
Збройних Силах  України,  передбачених  законом  інших  військових
формуваннях,  якщо  згідно з умовами служби провадження виконавчих
дій неможливе,  чи на прохання стягувача,  який проходить строкову
військову  службу  в  Збройних  Силах України або інших військових
формуваннях;

     4) зупинення  судом   стягнення   на   підставі   виконавчого 
документа;

     5) прийняття  судом  до  розгляду  скарги на постанову органу 
(посадової   особи),   уповноваженого   розглядати   справи    про
адміністративні правопорушення;

     6) зупинення  виконання  відповідного рішення або виконавчого 
провадження  судом  чи  посадовою особою, яким законом надано таке
право;
{ Пункт 6 частини першої статті 37 із змінами, внесеними згідно із 
Законом N 1697-VII ( 1697-18 ) від 14.10.2014 }

     7) зупинення судом реалізації арештованого майна; 

     8) порушення господарським судом  провадження  у  справі  про 
банкрутство   боржника,   якщо  відповідно  до  закону  на  вимогу
стягувача поширюється дія мораторію,  запровадженого господарським
судом, крім випадків перебування виконавчого провадження на стадії
розподілу  стягнутих  з  боржника  грошових  сум  (у  тому   числі
одержаних  від  реалізації  майна  боржника) та виконання рішень у
немайнових спорах;
{ Пункт 8 частини першої статті 37 із змінами, внесеними згідно із 
Законом N 4212-VI ( 4212-17 ) від 22.12.2011 }

     9) запровадження тимчасової адміністрації банку-боржника;
{  Пункт  9  частини  першої статті 37 в редакції Закону N 5411-VI 
5411-17  )  від  02.10.2012;  із  змінами,  внесеними згідно із
Законом  N  1586-VII ( 1586-18 ) від 04.07.2014; в редакції Закону
N 78-VIII ( 78-19 ) від 28.12.2014 }

     10) сплати  боржником  або  іншим  гарантом  у  встановленому 
законодавством   порядку   (у   тому   числі   за  договорами  про
відшкодування  ядерної  шкоди)  коштів  на  відшкодування  ядерної
шкоди,  що  дорівнюють  або  перевищують  встановлену законом межу
відповідальності  оператора  ядерної  установки.  Для   обчислення
сплачені   кошти   підлягають  перерахуванню  у  Спеціальні  права
запозичення,  що встановлюються Міжнародним  валютним  фондом,  за
офіційним курсом Національного банку України на день сплати;
 

     {  Пункт  11  частини  першої статті 37 виключено на підставі 
Закону N 1697-VII ( 1697-18 ) від 14.10.2014 }
 

     12) звернення до суду із заявою про  заміну  вибулої  сторони 
правонаступником у порядку, встановленому частиною п'ятою статті 8
цього Закону;

     13) надання судом, який видав виконавчий документ, відстрочки 
виконання рішення;

     14) наявності  коштів  за договорами банківського рахунку або 
банківського  вкладу,  які  боржник  не  має  права  вимагати   до
закінчення  строку дії таких договорів,  у разі відсутності іншого
майна боржника, на яке може бути звернуто стягнення;

     15) внесення підприємства паливно-енергетичного комплексу  до 
Реєстру  підприємств  паливно-енергетичного комплексу,  які беруть
участь у процедурі погашення заборгованості відповідно  до  Закону
України   "Про   заходи,   спрямовані   на   забезпечення  сталого
функціонування підприємств    паливно-енергетичного     комплексу"
( 2711-15 );
{  Офіційне тлумачення положень пункту 15 частини першої статті 37 
див.  в  Рішенні Конституційного Суду N 18-рп/2012 ( v018p710-12 )
від 13.12.2012 }

     16)   затвердження   плану   санації  боржника  до  порушення 
провадження у справі про банкрутство;

     17)   прийняття   рішення   про   приватизацію  вугледобувних 
підприємств   відповідно   до   Закону  України  "Про  особливості
приватизації вугледобувних підприємств" ( 4650-17 ) протягом трьох
років з моменту завершення приватизації;

     18)  надіслання  виконавчого документа до центрального органу 
виконавчої   влади,   що   реалізує   державну  політику  у  сфері
казначейського   обслуговування   бюджетних   коштів,  у  випадку,
передбаченому  частиною  третьою  статті  4  Закону  України  "Про
гарантії держави щодо виконання судових рішень" ( 4901-17 ).


     2. Виконавче провадження на підставі,  передбаченій пунктом 7 
частини першої цієї статті,  зупиняється лише в частині  звернення
стягнення на майно, реалізацію якого зупинено судом.

     3. Виконавче провадження з підстави,  передбаченої пунктом 15 
частини першої  цієї  статті,  не  зупиняється  за  рішеннями  про
виплату  заробітної  плати,  відшкодування матеріальної (майнової)
шкоди,  завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю,
стягнення  аліментів  та  в  разі  стягнення  заборгованості перед
Національною  акціонерною  компанією  "Нафтогаз України" та/або її
дочірнім  підприємством, що здійснювало постачання природного газу
на підставі ліцензії.

 

 

Начальник РВ ДВС                                                                               Є.П.Задорожний

 

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше