Хто на сайті

На даний момент 25 гостей на сайті

Лічильник відвідувань

Flag Counter

Банер
Щодо порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці.
Рейтинг Користувача: / 0
НайгіршеНайкраще 

Атестація робочих місць за умовами праці проводиться відповідно до  Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою  Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 р. №442 зі змінами та доповненнями внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2016 р. № 741.

Атестацiя робочих мiсць за умовами працi  проводиться на пiдприємствах i органiзацiях незалежно вiд форм власностi й господарювання, де технологiчний процес, використовуване обладнання, сировина та матерiали є потенцiйними джерелами шкiдливих i небезпечних виробничих факторiв, що можуть несприятливо впливати на стан здоров’я працюючих, а також на їхнiх нащадкiв як тепер, так i в майбутньому.

Основна мета атестацiї полягає у врегулюваннi вiдносин мiж роботодавцем i працiвниками у галузi реалiзацiї прав на здоровi й безпечнi умови працi, пiльгове пенсiйне забезпечення, пiльги та компенсацiї за роботу у несприятливих умовах. Атестацiя проводиться згiдно з цим Порядком та методичними рекомендацiями щодо проведення атестацiї робочих мiсць за умовами працi, що затверджуються Мiнсоцполiтики i МОЗ.

Атестація проводиться атестаційною комісією, склад і повноваження якої визначається наказом по підприємству, організації в строки, передбачені колективним договором, але не рідше одного разу на 5 років. Вiдповiдальнiсть за своєчасне та якiсне проведення атестацiї покладається на роботодавця.

Вiдповiдальнiсть за своєчасне та якiсне проведення атестацiї покладається на роботодавця. Позачергово атестацiя проводиться у разi докорiнної змiни умов i характеру працi з iнiцiативи роботодавця, профспiлкового комiтету, трудового колективу або його виборного органу, органiв Держпрацi.

Лабораторні та інструментальні дослідження проводяться санітарно-гігієнічними лабораторіями, що мають свідоцтво на право проведення досліджень з метою атестації.

Результати атестації робочих місць затверджується наказом по підприємству, організації та зберігаються потягом 50 років. Витяги з наказу додаються до трудової книжки працівників,  яким підтверджене право на пільгову пенсію за Списками №1та №2 виробництв, робіт,професій,посаді і показників, що дають право на пенсію за віком на пільгових умовах.

Атестація робочих місць за умовами праці дійсна з дати видачі наказу про результати атестації робочих місць за умовами праці. Пільги та компенсації за роботу в шкідливих і важких умовах праці надаються з дати видачі наказу про результати атестації робочих місць за умовами праці.

 

 

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше