Хто на сайті

На даний момент 125 гостей на сайті

Лічильник відвідувань

Flag Counter

Банер
АНАЛІЗИ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ до проекту розпорядження Теплицької районної державної адміністрації Вінницької області

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту розпорядження Теплицької  районної державної
адміністрації  Вінницької області 

Про затвердження Умов конкурсу  з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального  користування, що не виходять за межі  території району (внутрішньообласні маршрути)”.

 

І. Визначення проблеми

Відповідно до Закону України від 20.11.2012 р. № 5502-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державного регулювання та управління у сфері транспорту та дорожнього господарства», статті 7 Закону України «Про автомобільний транспорт», забезпечення організації пасажирських перевезень на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі району покладено на районні державні адміністрації.

Тому, проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання, полягає у відсутності на місцевому рівні регулювання господарських відносин у сфері перевезень пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі району, а саме:

- відсутність достатньо прозорих, передбачуваних умов визначення на конкурсних засадах перевізників, які спроможні забезпечити безпечне та якісне обслуговування перевезень пасажирів в тому числі осіб пільгових категорій та осіб з обмеженими фізичними можливостями на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району;

- відсутність постійного та достатнього відповідно до попиту громадян, транспортного сполучення в окремих населених пунктах району.

            Статтею 43 Закону України "Про автомобільний транспорт" передбачено, що визначення автомобільного перевізника на автобусному маршруті загального користування здійснюється виключно на конкурсних засадах.

Порядком проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 (зі змінами та доповненнями), передбачено, що умови проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських маршрутах загального користування має затверджувати Організатор перевезень (в даному випадку - райдержадміністрація).

Таким чином, ураховуючи вищевикладене, виникла необхідність розробити проект розпорядження голови райдержадміністрації, яким буде затверджено Умови конкурсу з визначення пасажирських автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Теплицького району Вінницької області та мережі приміських автобусних маршрутів.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Держава

+

 

Суб'єкти господарювання,

+

 

у тому числі суб'єкти малого підприємництва

+

 

            

Проблема, яку пропонується врегулювати в результаті прийняття регуляторного акта, є важливою і не може бути розв'язана за допомогою ринкових механізмів, оскільки потребує нормативного врегулювання.

За допомогою діючих регуляторних актів проблема не може бути розв'язана, так як Умови конкурсу з визначення пасажирських автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Теплицького району Вінницької області ніякими діючими регуляторними актами не затверджувалися.

           

         ІІ. Цілі державного регулювання

 

Цілями державного регулювання  є затвердження Умов конкурсу з визначення пасажирських автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Теплицького району Вінницької області, що забезпечить залучення на прозорих умовах суб’єктів господарювання, які мають бажання та можливості до оновлення рухомого складу, створить конкурентне середовище у сфері перевезення пасажирів автомобільним транспортом, що призведе до зменшення передумов для корупційних дій та обмеження монополізму на ринку пасажирських автоперевізників, забезпечить задоволення потреб населення у перевезеннях, та підвищення якості  і безпеки транспортних послуг, забезпечить виконання державних соціальних нормативів у сфері транспортного обслуговування населення, зокрема стосовно пільгового перевезення окремих категорій громадян.

 

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів:

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Залишити існуючу на даний момент ситуацію без змін

Відмова від затверджених умов конкурсу на визначення перевізників для роботи на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району, буде неефективною, оскільки перевезення пасажирів є видом діяльності, який має регулюватися  державою з урахуванням особливостей перевезень в районі. Такий підхід, на нашу думку, призведе до соціальної напруги у районі через відсутність транспортного сполучення населених пунктів з районним центром, крім того, матиме місце порушення вимог чинного законодавства.

Вказані обставини роблять недоцільним досягнення визначених цілей за першим способом.

Таким чином, запровадження такої альтернативи визнано недоцільним.

Прийняття проекту акта

Дозволить затвердити умови конкурсу з визначення пасажирських автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району. Перевагами обраного способу регулювання набуття права на перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування шляхом конкурсу є те, що не порушується встановлений законом порядок, встановлюються прозорі, чіткі та передбачувані умови призначення перевізника для перевезення пасажирів та, як результат, укладаються договори з перевізником – переможцем конкурсу, який зможе забезпечити найвищу якість та безпеку пасажирських перевезень в районі.

Таким чином, досягнення визначеної цілі другим способом є доцільним.

 

 

 

            2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

            Оцінка впливу на сферу інтересів держави:

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Залишити існуючу на даний момент ситуацію без змін

Відсутні.

Порушення вимог чинного законодавства у сфері автомобільного транспорту, втрата додаткових надходжень до державного та місцевих бюджетів, втрата довіри до місцевої влади через неврегулюваного питання щодо регулярного, доступного транспортного сполучення по району, відсутність можливості контролювати суб'єктів господарювання щодо надання належної якості обслуговування та пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району.

Тому альтернатива є неприйнятною, оскільки не забезпечує досягнення поставленої мети.

Прийняття проекту акта

Проведення конкурсу з перевезення пасажирів сприяє розвитку здорової конкуренції між автоперевізниками в сфері перевезення пасажирів автобусним транспортом.

Затвердження умов конкурсу забезпечує прозорість проведення конкурсу та  контроль за наданням належних якісних та безпечних транспортних послуг з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району, забезпечення виконання вимог чинного законодавства у сфері автомобільного транспорту.

Витрати пов'язані з фінансуванням організації та проведення конкурсу.

 

 

            Оцінка впливу на сферу інтересів громадян:

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Залишити існуючу на даний момент ситуацію без змін

 

 

 

Відсутні.

Витрати зайвого часу та коштів на пошуки перевізника для отримання необхідної послуги з перевезення. Альтернатива є неприйнятною, оскільки не забезпечує досягнення поставленої мети.

Прийняття проекту акта

Забезпечить надання стабільних та якісних послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом та реалізації основних напрямів розвитку галузі автомобільного транспорту. Створить умови для безпеки громадян при перевезенні на автобусних маршрутах. Забезпечить дотримання вимог чинного законодавства щодо відповідності автобусів екологічним показникам. Гарантування права на отримання послуг з перевезень пасажирам з обмеженими фізичними можливостями та іншим пільговим категоріям населення.

Не потребує матеріальних  та інших витрат.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання:

 

            Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

 

-

 

2

 

2

 

-

 

4

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

 

-

 

100

 

100

 

-

 

х

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

1

2

3

Залишити існуючу на даний момент ситуацію без змін

Відсутні.

Буде втрачено можливість набувати право на участь у конкурсі з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району на конкурентних засадах та чітко визначених умовах. Втрата можливості здійснювати господарську діяльність у сфері транспортних послуг, як наслідок, втрата отримання додаткових прибутків. Тому, альтернатива є неприйнятною, оскільки не забезпечує досягнення поставленої мети.

Прийняття проекту акта

Перевізники-претенденти матимуть можливість набувати право на участь у конкурсі з перевезення пасажирів на конкурентних засадах на чітко визначених умовах.

Можливість здійснення господарської діяльності на ринку автотранспортних перевезень населення району та як наслідок отримання додаткових прибутків, отримання відшкодування втрачених коштів внаслідок перевезення пільгових категорій пасажирів.

Кошти та час на підготовку відповідних документів для участі у конкурсі на облаштування та придбання транспортних засобів згідно умов конкурсу.

           

ІV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результатив-ності (за чотирибаль-ною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

1

2

3

Залишити існуючу на даний момент ситуацію без змін

 

1

У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін проблема продовжуватиме існувати, що не забезпечить досягнення поставленої мети.

Прийняття проекту розпорядження

4

У разі прийняття акта задекларовані цілі забезпечать повною мірою досягнення поставленої мети стосовно затвердження умов конкурсу та переліку об'єктів конкурсу, встановлення чітких та прозорих умов конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування; забезпечить вибір найкращого автоперевізника, який буде спроможний надавати якісні послуги населенню, зменшить  передумови для корупційних дій, забезпечить прозорість проведення конкурсу, як результат можливість укладання договорів з переможцями конкурсу.

 

 

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

1

2

3

4

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін, вигоди для держави, громадян та суб’єктів господарювання відсутні.

У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін, для держави витрати можуть полягати у витратах часу на розгляд звернень громадян, у разі звернення їх зі скаргами до райдержадміністрації стосовно відсутності регулярних пасажирських перевезень у районі. Для громадян - зайві витрати коштів на  додатковий транспорт (наприклад, щоб доїхати з села в районний центр) та додаткові витрати часу, щоб знайти цей

У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін проблема продовжуватиме існувати, що не забезпечить досягнення поставленої мети, а саме: відсутність регулювання господарських відносин у сфері пасажирських перевезень на місцевому рівні, а це суперечить чинному законодавству, та спричинить колапс у  транспортному  сполученні в населених пунктах району, що може визвати негативну реакцію населення району.   

 

 

транспорт. Для суб’єктів господарювання - можливість втрати доходів тих суб'єктів господарювання, які мають можливість здійснювати пасажирські перевезення, але не мають на це право, так як відсутнє регулювання  у сфері пасажироперевезень на місцевому рівні.

 

Прийняття проекту розпорядження

У разі прийняття проекту акта, для держави вигода заключається в реалізації Закону України «Про автомобільний транспорт», в частині затвердження умов конкурсу та переліку об'єктів конкурсу. Громадяни зможуть реалізувати права на отримання якісних послуг з перевезення пасажирів. Суб'єкти господарювання матимуть право на участь у конкурсі з перевезення пасажирів на конкурентних засадах на чітко визначених умовах, а це

можливість

здійснення господарської діяльності на ринку автотранспортних перевезень населення району та як наслідок отримання додаткових прибутків, отримання відшкодування втрачених коштів внаслідок перевезення пільгових категорій пасажирів.

 

 

У разі прийняття проекту акта, держава (в особі райдержадміністрації) нестиме витрати пов'язані з фінансуванням організації та проведення конкурсу,

суб'єкти господарювання витрачатимуть кошти та час на підготовку відповідних документів для участі у конкурсі та придбання транспортних засобів згідно умов конкурсу, громадяни не нестимуть ніяких матеріальних та інших витрат.

У разі прийняття акта, задекларовані цілі будуть досягнуті повною мірою: буде врегульовано господарські відносини у сфері пасажирських перевезень на місцевому рівні, що забезпечить затвердження умов конкурсу та переліку об'єктів конкурсу, забезпечить якісну підготовку організації проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, зменшить  передумови для корупційних дій, забезпечить прозорість проведення конкурсу та контроль щодо надання належної якості обслуговування пасажирів на автобусних маршрутах.

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

1

2

3

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

Не забезпечується досягнення цілей щодо регулювання набуття права на перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування шляхом конкурсу.

Зовнішні чинники на дію регуляторного акта у разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін відсутні

Прийняття проекту розпорядження

Встановлені цілі, а саме: безпечне та якісне обслуговування населення автотранспортом загального користування, вдосконалення умов проведення конкурсу та залучення "гідних" перевізників до виконання перевезень, зменшення передумов для корупційних дій, зменшення обсягів роботи органів державної виконавчої влади в частині відпрацювання скарг від населення на роботу автотранспорту, досягатимуться за рахунок встановлення прозорих та передбачуваних умов конкурсу на визначення перевізників для роботи на приміських автобусних маршрутах загального користування.

Передбачається високий рівень виконання вимог регуляторного акту

До зовнішніх факторів, що можуть вплинути на дію регуляторного акту можна віднести прискорення або уповільнення темпів економічного зростання, зміну законодавства про автомобільний транспорт.

 

 

з боку відповідних підрозділів та посадових осіб райдержадміністрації, контролюючих органів на автотранспорті, громадських організацій при проведенні конкурсу з визначення перевізників для роботи на приміських автобусних маршрутах загального користування. У зв'язку з тим, що майже усі передбачені регуляторним актом процедури базуються на вимогах чинного законодавства у сфері автоперевезень, виконання вимог регуляторного акту забезпечуватиметься виконанням відповідних нормативних актів.

 

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

 

З метою реалізації визначених цілей, пропонується затвердити умови конкурсу, які розроблено з урахуванням діючого законодавства, в яких чітко визначено вимоги до перевізників-претендентів, та умови їх участі у конкурсі. Також пропонується затвердити перелік об'єктів конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району.

Визначення перевізника на конкурсних засадах є підґрунтям для досягнення цілей, передбачених даним регулюванням. Буде створено рівні умови для участі у конкурсі на право обслуговування маршрутів усіх перевізників шляхом врегулювання на місцевому рівні механізмів участі у конкурсі. Чітке декларування умов конкурсного відбору дає змогу перевізникам ретельно готуватися до участі у конкурсі та передбачається високий рівень виконання ними вимог даного регуляторного акту.

Крім того, для впровадження цього регуляторного акта необхідно здійснити такі організаційні заходи як забезпечення інформування громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом оприлюднення його в засобах масової інформації та мережі Інтернет.

           

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги

 

Питома вага суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, складає 100%.

Розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб'єктів малого підприємництва (М-Тест) наведено в Додатку 1.

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

 

Термін дії запропонованого регуляторного акта не обмежений конкретним терміном - постійний.

Водночас він може бути змінений на підставі аналізу ефективності його дії, або у зв'язку зі змінами законодавства. 

Перегляд положень регуляторного акту, його скасування, відміна чи внесення до нього змін, здійснюватиметься відповідно до вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

 

  VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

З метою відстеження результативності запропонованого регуляторного акта визначено наступні показники результативності:

- кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія регуляторного акту;

- розмір коштів і часу, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичних осіб, пов’язаних із виконанням вимог цього регуляторного акта;

- рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта;

- кількість укладених та розірваних договорів з автоперевізниками;

- кількість отриманих скарг на роботу автоперевізників;

- кількість автобусів, залучених для перевезення пасажирів на маршрутах;

- кількість перевезених пасажирів на автотранспорті;

- кількість перевезених пасажирів пільгових категорій.

Надходження до державного та місцевого бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта, не передбачається.

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження  результативності дії регуляторного акта

Цільовою групою відстеження результативності регуляторного акта є суб'єкти господарювання, діяльність яких пов'язана з наданням послуг з пасажироперевезення.

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься відділом архітектури та розвитку інфраструктури  Теплицької райдержадміністрації шляхом збору та аналізу інформації заінтересованих юридичних та фізичних осіб, зауважень та пропозицій від органів місцевого самоврядування, а також статистичної інформації.

Базове відстеження результативності дії регуляторного акта буде здійснено до дня набрання його чинності.

Повторне відстеження планується провести через 1 рік після набуття чинності регуляторного акта. За результатами повторного відстеження  буде можливо здійснити порівняння показників базового та повторного відстеження та у разі виявлення проблемних питань, вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження планується проводити один раз на три роки, починаючи з дня закінчення заходів щодо повторного відстеження результативності цього регуляторного акта.

За результатами проведення відстежень буде можливим порівняти показники результативності дії регуляторного акта. У разі виявлення проблемних питань, вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін до регуляторного акта.

           

 

від  18.10.2017 р.

 

 

Голова районної

державної адміністрації                               Людмила МАРЦИН

 

 

 

С.Скоробреха

2-14-6

 

 

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше