Хто на сайті

На даний момент 45 гостей на сайті

Лічильник відвідувань

Flag Counter

Банер
Тест малого підприємництва (М-Тест)
Рейтинг Користувача: / 1
НайгіршеНайкраще 
Четвер, 19 жовтня 2017 06:44

Додаток 1

 

Тест малого підприємництва (М-Тест)

 

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

 

            Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для виконання регулювання, проведено розробником у період з 01.10.2017 р. по 17.10.2017 р.

            Для отримання консультацій з суб'єктами підприємницької діяльності було направлено запити п'ятьом перевізникам-претендентам, але відповіді отримано не було.

            Оскільки, до внесення змін в законодавство про транспорт, проведення Конкурсу було покладено на облдержадміністрацію, то консультування було проведено при особистій зустрічі з суб'єктом господарювання, яким у попередні роки Вінницькою облдержадміністрацією було укладено договір на перевезення пасажирів та який на даний час вже здійснює діяльність у сфері пасажирських перевезень у районі.

 

№ з/п

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

 

Особисті зустрічі

4 СПД

Отримано інформацію від СПД-перевізника про витрати часу та коштів на підготовку документів для участі у конкурсі на пасажирські перевезення.

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва ( середні та малі):

 кількість суб’єктів підприємництва, на яких поширюється регулювання: 4 (одиниць), у тому числі: суб’єктів середнього підприємництва: 2 (одиниць), суб’єктів малого підприємництва: 2 (одиниць);

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив, 100%.

            Примітка: регулювання стосується суб’єктів підприємництва, а саме фізичних осіб-підприємців та АТП, які будуть мати намір прийняти участь у конкурсі з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Теплицького району Вінницької області.

            Тобто, кількість тих суб’єктів малого бізнесу, які скористаються своїм правом на участь у конкурсі, невідома. Тому до розрахунку взято кількість тих суб'єктів підприємництва, з якими у попередні роки Вінницькою облдержадміністрацією було укладено договори на перевезення пасажирів та які на даний час вже здійснюють діяльність у сфері пасажирських перевезень у районі.

 

 

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

 

№ з/п

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні

(за наступний рік)

Витрати за 5 років


Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання


1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

Формула:

Кількість необхідних одиниць обладнання*вартість одиниці

Придбання нового автобусу для забезпечення пасажирських перевезень на маршруті (1*1680,000 тис. грн.)

Придбання резервного автобусу б/у для забезпечення безперебійного автобусного сполучення (1*500,0 тис. грн.) Придбання нового автобусу для забезпечення перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями (1*905,0 тис. грн.)

3 085,000

 

 

 

 

1,680,000

 

 

500,000,00

 

 

905 000,00

 

-

 

 

 

 

-

 

 

-

3 085,000

 

 

 

 

1,680,000

 

 

500,000,00

 

 

905 000,00

 


2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

Формула:

(Прямі витрати на процедури повірки (проведення первинного обстеження) в органі державної влади + Витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання)*вартість часу суб’єкта малого підприємництва (з/плата)*оціночна кількість процедур обліку за рік)*кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

-

-

-


3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали)

Формула:

Оцінка витрат на експлуатації обладнання (розхідні матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік) *кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

-

-

-


 

 


4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

Формула:

Оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) * Кількість процедур  ТО на рік на одиницю обладнання * кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

-

-

-


5

Інші процедури (уточнити):

- розміщення інформації про проведення конкурсу в засобах масової інформації (80 кв.см друкованого тексту*4 грн.)

- підготовка інформаційних матеріалів  для  членів  конкурсного комітету та матеріальне забезпечення проведення конкурсу

- виготовлення паспорту автобусного маршруту (1*1500,00 грн.)

2 580,00

480,00

 

 

500,00

 

 

 

1 600,00

-

-

 

 

-

 

 

 

-

 

2 580,00

480,00

 

 

500,00

 

 

 

1 600,00


6

Разом, грн.

Формула: (1+2+3+4+5)

3 085,000

-

3 085,000


7

Кількість суб’єктів господарювання, що мають виконати вимоги регулювання, одиниць

4

-

4


8

Сумарно, грн.

Формула:

Відповідний стовпчик «разом» * кількість суб’єктів малого підприємництва, що мають виконати вимоги регулювання (6 * 7)

12 340 000 00

-

12 340 000 00


Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування


9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Формула:

Витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок *вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата)*оціночна кількість форм

0,5 год*19,34 грн (згідно ст. 8 Закону України від 12.12.2017 р. N 1810-VIII вартість 1 люд/год  з  01.01.2017 р. становить  19,34 грн.) * 1 (ознайомлення з умовами конкурсу)

9,67

-

9,67


 

 


10

Процедури організації виконання вимог регулювання:

Формула:

- Підготовка документів для участі у конкурсі на пасажирські перевезення Витрати часу на розробку та впровадження внутрішніх для суб’єкту малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання * вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата)*оціночна кількість внутрішніх процедур

1,50 год*8,69 грн*11

319,11

-

319,11


11

Процедури офіційного звітування

Формула:

(Витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + Витрати часу на заповнення звітних форм + Витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб’єктів, що користуються формами засобів – окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв’язком тощо) + Оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) * вартість часу суб’єкта малого підприємництва (з/плата)*оціночна кількість оригінальних звітів * кількість періодів звітності за рік

-

-

-


12

Процедури по забезпеченню процесу перевірок

Формула:

Витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів* вартість часу суб’єкта малого підприємництва (з/плата)*оціночна кількість перевірок за рік

-

-

-


13

Інші процедури (уточнити):

-

-

-


14

Разом, грн.

Формула: 9+10+11+12+13

328,78

-

328-78


 


15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що мають виконати вимоги регулювання, одиниць

4

16

Сумарно, грн.

Формула:

Відповідний стовпчик «разом» * кількість суб’єктів малого підприємництва, що мають виконати вимоги регулювання (14 * 15)

1,316

-

1,316

           

 

            Це регулювання є разовим, тому розрахунок здійснюється для разового застосування процедур.

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва

Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання для суб'єктів  

малого підприємництва Теплицької  райдержадміністрації Вінницької області

 

Процедура регулювання суб'єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб'єкта господарювання малого підприємництва - за потреби окремо для суб'єктів малого та мікро-підприємництв)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на дію одного суб'єкта

Оцінка кількості суб'єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміні-стрування регулю-вання (за рік), грн.

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

-

-

-

-

-

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

-

-

-

-

-

камеральні

-

-

-

-

-

виїзні

-

-

-

-

-

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

-

-

-

-

-

5. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

-

-

-

-

-

6. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

-

-

-

-

-

7. Підготовка звітності за результатами регулювання

-

-

-

-

-

8. Інші адміністративні процедури (уточнити):

- укладання Договору на перевезення пасажирів із переможцем Конкурсу;

- розроблення та затвердження кошторису витрат, пов'язаних з проведенням Конкурсу.

 

 

 

2,5 год.

 

 

 

 

2 год.

 

 

 

 

 

20,00

 

 

 

 

20,00

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

5

 

 

 

 

5

 

 

 

250,00

 

 

 

 

200,00

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

450,00

Сумарно за 5 років

Х

Х

Х

Х

450,00

* - Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням процесу регулювання державними органами визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на кількість суб’єктів, що підпадають до сфери відповідної процедури та на кількість процедур за рік.

Якщо державне регулювання передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу), необхідно визначити повний запланований річний бюджет нового органу (структурного підрозділу) ____ х 5 років = _____грн.

 

№ п/п

Назва державного органу

Витрати на адміністрування регулювання за рік, грн.

Сумарні витрати на адміністрування регулювання за 5 років, грн.

-

-

-

-

Сумарно бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

-

-

 

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

 

№ з/п

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За 5 років

1

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

 

12,340,000,00 грн.

 

12,340,000,00 грн.

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

 

1,316,00 грн.

 

1,316,00 грн.

3

Сумарні витрати малого підприємництва  на виконання запланованого регулювання

 

12,341,316 грн.

 

12,341,316 грн.

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва

 

450,00 грн.

 

450,00 грн.

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

12,341,766 грн.

12,341,766 грн.

 

 


 

LAST_UPDATED2
 

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше