Хто на сайті

На даний момент 67 гостей на сайті

Лічильник відвідувань

Flag Counter

Банер
Оголошення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби –головного спеціаліста юрисконсульна апарату Теплицької районної державної адміністрації
Рейтинг Користувача: / 0
НайгіршеНайкраще 

Районна державна адміністрація  (смт. Теплик, вул. Незалежності, 25, тел. 2-14-63) оголошує конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В»: - головного спеціаліста юрисконсульта апарату Теплицької   районної державної адміністрації

Додаток 1
до наказу керівника апарату
райдержадміністрації
від 15 серпня 2018 р. № 24-ос

 

 Умови проведення конкурсу

на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» - головного спеціаліста юрисконсульта апарату Теплицької   районної державної адміністрації Вінницької області

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

Головний спеціаліст юрисконсульт:

      1. Організовує  та  бере  участь  у  забезпеченні  реалізації державної  правової  політики  у  відповідній  сфері,  правильного застосування   законодавства   в   райдержадміністрації,  у представленні інтересів органу виконавчої влади в судах.

2. Розробляє   та   бере   участь   у   розробленні  проектів розпоряджень з питань,  що  належать  до  компетенції райдержадміністрації.

3. Перевіряє відповідність законодавству  України проекти розпоряджень, що подаються на підпис голові райдержадміністрації,  погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів.

4. Проводить юридичну експертизу проектів розпоряджень, підготовлених  структурними підрозділами райдержадміністрації,  за  результатами  якої  готує  висновки  за   формою, що затверджується  Мін'юстом,  погоджує  (візує)  їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів.

      5. Переглядає разом  із  структурними  підрозділами   райдержадміністрації  нормативно-правові  акти  та  інші  документи з питань,  що належать до його компетенції,  з метою приведення їх у відповідність із законодавством.

      6. Інформує    голову райдержадміністрації   про необхідність    вжиття    заходів    для    внесення    змін    до розпоряджень та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування.

      7. Разом із заінтересованими структурними підрозділами райдержадміністрації узагальнює практику застосування законодавства у відповідній сфері, готує пропозиції щодо його вдосконалення, подає  їх  на  розгляд  голові районної державної адміністрації для вирішення питання щодо  підготовки  проектів розпоряджень  та інших   документів,   внесення   їх  в  установленому  порядку  до державного органу, уповноваженого приймати такі акти.

8. Розглядає  проекти  нормативно-правових  актів  та   інших документів,  які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції райдержадміністрації, та готує пропозиції до них.

      10. Організовує  роботу,  пов'язану  з  укладенням  договорів (контрактів),  бере участь у їх підготовці та здійсненні  заходів, спрямованих  на  виконання  договірних  зобов'язань,  забезпеченні захисту майнових  прав  і  законних  інтересів  районної державної адміністрації,  а  також  погоджує  (візує) проекти договорів за наявності погодження   (візи)   керівників    заінтересованих    структурних підрозділів.

      11. Організовує   претензійну  та  позовну  роботу,  здійснює контроль за її проведенням.

      12. Проводить   разом   із   заінтересованими    структурними підрозділами  аналіз  результатів  господарської діяльності райдержадміністрації, вивчає умови і причини виникнення непродуктивних витрат,   порушення   договірних   зобов'язань,   а   також   стан дебіторської та кредиторської заборгованості.

      13. Аналізує матеріали,  що  надійшли  від  правоохоронних  і контролюючих органів, результати позовної роботи, а також отримані за результатами перевірок,  ревізій,  інвентаризацій  дані статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності райдержадміністрацією, готує правові  висновки  за фактами  виявлених  правопорушень  та  бере  участь  в організації роботи з відшкодування збитків.

      14. Подає пропозиції голові райдержадміністрації про притягнення до відповідальності працівників, з вини яких заподіяна шкода (якщо це не віднесено до компетенції іншого  структурного підрозділу).

      15. Сприяє  правильному  застосуванню актів законодавства про працю, у разі невиконання або порушення їх вимог подає голові райдержадміністрації  письмовий  висновок  з пропозиціями щодо усунення таких порушень.

      16. Здійснює методичне керівництво правовою роботою в  райдержадміністрації, перевіряє стан правової роботи та подає пропозиції на розгляд  голові райдержадміністрації  щодо її поліпшення, усунення недоліків у  правовому  забезпеченні  діяльності  райдержадміністрації.

17. Веде  облік  актів  законодавства України,  забезпечує  підтримання  їх  у контрольному  стані   та зберігання.

18. Збирає інформацію   про   офіційне  оприлюднення  актів законодавства в друкованих виданнях.

      19. Організовує і проводить роботу,  щодо  роз'яснення застосування  законодавства,  надає правові консультації з питань, що належать до компетенції райдержадміністрації,  а  також  за дорученням голови розглядає звернення громадян,  звернення  та запити народних депутатів України.

      20. Здійснює заходи, спрямовані на підвищення рівня правових знань працівників райдержадміністрації.

      21. Забезпечує в установленому  порядку   представлення інтересів райдержадміністрації в судах та інших органах, під час розгляду правових питань і спорів, дає правову оцінку претензіям, що пред'явлені райдержадміністрацією   у   зв'язку   з   порушенням   його   майнових   прав   і законних інтересів.

22. Контролює додержання структурними підрозділами встановленого на підприємстві порядку пред'явлення розгляду претензій.

     23. Сприяє додержанню законності у реалізації прав трудового колективу під час вирішення ним питань виробничого характеру і соціального розвитку, бере участь у підготовці та укладанні колективного договору.

     24. Забезпечує   правильне   застосування   норм   трудового,   житлового, пенсійного іншого законодавства, що зачіпають права та законні інтереси працівників, вносить пропозиції голові райдержадміністрації про поновлення порушення   прав,   в  разі   виконання   вимог  законодавства   при   звільненні працівника   з   роботи,   переведення   на   іншу   роботу,    притягнення   до дисциплінарної чи матеріальної відповідальності дає письмові  висновки з пропозиціями щодо усунень порушень.    

25. Забезпечує  подання   розпоряджень    голови    райдержадміністрації нормативно правових характеру на державну реєстрацію.

26. Здійснює заходи щодо профілактичної роботи, узагальнення результатів протидії корупцією та інформування про них сектор з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації.

     27. Виконує інші завдання за дорученням голови райдержадміністрації.

Умови оплати праці

1) посадовий оклад – 4100 грн.,

2) надбавка за вислугу років на державній службі на рівні 3 відсотків посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу;

3) надбавка до посадового окладу за ранг -  відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

4) інші доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

5) додаткові стимулюючі виплати у вигляді надбавки за інтенсивність праці та надбавки за виконання особливо важливої роботи відповідно до Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від  18 січня 2017 року № 15.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстрокове призначення на посаду

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком), до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою (у разі подання документів для участі у конкурсі через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС подається копія такого посвідчення, а оригінал обов’язково пред’являється до проходження тестування);

6) заповнену особову картку встановленого зразка;

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

      Документи приймаються протягом 15 календарних днів з дня розміщення оголошення на офіційному веб-сайті Національного агентства України з питань державної служби, понеділок – четвер: з 08.00 до 17.15 години, п’ятниця – з 08.00 до 16.00 години.

      Кінцевий термін прийому документів -  31 серпня 2018 року за адресою: Вінницька область, смт. Теплик, вул. Незалежності, 25,

 

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

Вінницька область, смт. Теплик, вул. Незалежності, 25,

2 по­верх, зал засідань Теплицької райдержадміністрації,

 о 10.00 годині 06 вересня 2018 року.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

 Гавриш Олена Іванівна

(04353) 2-14-63

Адреса електронної пошти:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

 

Кваліфікаційні вимоги

 

1

Освіта

Вища освіта не нижче ступеня бакалавра, молодшого бакалавра за напрямом підготовки «Право».

2

Досвід роботи

Не потребує

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

                                Вимога

            Компоненти вимоги

1

Уміння працювати з комп’ютером

-          володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача;

-          навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.

-          вільне користування інформаційно-пошуковими системами «Законодавство», «ЛІГА ЗАКОН», Єдиною судовою інформаційно-телекомунікаційною системою, Єдиним державним реєстром судових рішень.

2

Необхідні ділові якості

-          аналітичні здібності;

-          виваженість;

-          вимогливість;

-          вміння аргументовано доводити власну точку зору;

-          стресостійкість;

-          оперативність;

-          уміння працювати в команді.

2

Необхідні особистісні якості

-          відповідальність;

-          ініціативність;

-          дисциплінованість;

-          тактовність;

-          емоційна стабільність.

Професійні знання

 

1

 

Знання законодавства

 1.Конституція України;

 2.Закон України «Про державну службу»;

 3.Закон України «Про запобігання корупції».

 4.Цивільний Кодекс України;

 5.Господарський Кодекс України;

 6.Бюджетний Кодекс України;

 7.Податковий кодекс України;

 8.Кодекс законів про працю України.

2

 

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

 1) Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;   

2) Закон України «Про адміністративні послуги»;

3) Закон України «Про звернення громадян»; 4) Закон України «Про доступ до публічної інформації».

5) Постанова Кабінету Міністрів України від 17.01..2018 року № 55 «Деякі питання документування управлінської діяльності».

6) Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

7) Закон України «Про інформацію»;

 8) Указ Президента України від 03 жовтня 1992 року         № 493/92 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади»;

9) Постанови Кабінету Міністрів України:

- від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади»;

- від 26 листопада 2008 року № 1040 «Про  затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації»;

- від 11 грудня 1999 року № 2263 «Про затвердження Типового регламенту місцевої державної адміністрації»;

- від 17 січня 2018 р.  № 55 «Деякі питання документування управлінської діяльності».

10) Наказ Міністерства юстиції України від 21 вересня 2011 року № 3047/5 «Про затвердження порядку роботи громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 вересня 2011 року за  № 1114/19852.

 

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                   В.БОЙКО


 

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше